ul.Wojciecha Korfantego 52

44-300 Radlin

+48 32 7292553

d.tomiczek@pgg.pl

15.06.2024 Spotkanie plenerowe

Koło Zakładowe SiTG KWK Marcel  informuje, iż

w dniu 15.06.2024 r. o godz. 900 organizuje spotkanie plenerowe na strzelnicy w Rybniku – Paruszowiec, połączone ze STRZELANIEM  Z  BRONI  MYŚLIWSKIEJ

 w programie imprezy m.in.: strzelanie konkursowe do lotek z myśliwskimi nagrodami, spotkanie przy ognisku, posiłek. Koszt uczestnictwa 100,00 zł/osoba Dodatkowych informacji udziela oraz zapisy do 24.05.2024 r. (nieprzekraczalny termin) przyjmuje Sekretarz Koła SiTG kol. Damian Tomiczek tel. 5553. Przy zapisie należy uiścić opłatę.