ul.Wojciecha Korfantego 52

44-300 Radlin

+48 32 7292553

d.tomiczek@pgg.pl

Prezes Koła

GRZEGORZ GWOŹDZIK

Zarząd Zakładowego Koła SiTG KWK MARCEL

Andrzej Warmuła

Wiceprezes

Robert Bryja

Wiceprezes

Damian Tomiczek

Sekretarz

Adam Ledwoń

Skarbnik

Członkowie Zarządu

Andrzej Ryszka

Jarosław Pawelec

Michał Weiss

Bogumiła Dzierżenga

Arkadiusz Fudała

Adam Kryst

Stanisław Greiner

Andrzej Strójwąs

Komisja Rewizyjna

Wojciech Cieślik

Przewodniczący

Mariusz Jaszczurowski

Zastępca przewodniczącego

Piotr Kuźnik

Sekretarz

Delegaci na Walne Zgromadzenie Oddziału SiTG

Damian Tomiczek

Jarosław Pawelec

Stanisław Greiner

Adam Siedlaczek

Robert Bryja

Adam Kryst